Privacy Statement

Admidex B.V. (Kamer van Koophandel: 09066018), hierna te noemen Admidex B.V., verleent u hierbij toegang tot www.coffee-experience.nl (“de website”) en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.
Admidex B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Coffee Experience is onderdeel van Admidex B.V., gevestigd aan de Laan van de Leeuw 4, 7324 BD te Apeldoorn, ingeschreven onder handelsregisternummer 09066018. Admidex B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw HANOS account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt Coffee Experience persoonsgegevens?

Coffee Experience verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Coffee Experience. Bijvoorbeeld indien u:

 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
 • deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;account bij Coffee Experience beheren;
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;deelname aan acties, enquêtes en overige opties op de website beheren;
 • uw gegevens invult of achterlaat in een van de vestigingen.uitvoeren en onze bedrijfsactiviteiten verbeteren.

Contact met Coffee Experience kan plaatsvinden via:

 • het registratieformulier om onze e-mailnieuwsbrieven aan te vragen;
 • per e-mail, telefonisch of schriftelijk te communiceren met Coffee Experience.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij Coffee Experience terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Coffee Experience?

Coffee Experience verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Coffee Experience bestelt);
 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.hanos.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice)

Op basis van welke grondslag verwerkt Coffee Experience persoonsgegevens?

Coffee Experience verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

Coffee Experience verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Coffee Experience. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Coffee Experience haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan Coffee Experience persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Coffee Experience persoonsgegevens?

Coffee Experience hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens en Coffee Experience is zich meer dan bewust dat deze verantwoordelijkheid heel serieus genomen moet worden. Coffee Experience gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Wat zijn uw rechten?

Coffee Experience verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Coffee Experience beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

Coffee Experience bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Coffee Experience hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Coffee Experience hen voorschrijft. Coffee Experience verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Coffee Experience en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Coffee Experience is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beleidswijzigingen

Het privacy beleid van Coffee Experience kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan om dit beleid regelmatig door te nemen.

Cookieverklaring

Coffee Experience maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Beveiliging

Coffee Experience hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Coffee Experience neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Coffee Experience neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Coffee Experience via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Coffee Experience
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 10378
7301 GJ Apeldoorn

Of u kunt een e-mail richten aan: privacyofficer@hanos.nl

Coffee Experience streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Coffee Experience met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Privacy Officer via het e-mailadres: privacyofficer@hanos.nl

Wijzigingen privacy statement

Coffee Experience behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op http://www.coffee-experience.nl/Privacy-statement.htm.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 23-05-2018 (versie 1.0.0).